blogerfa : الزام رمز دوم پویا برای تراکنش های غیرحضوری بانک ملی ایران

در iran-rank ایران رنک مطلب الزام رمز دوم پویا برای تراکنش های غیرحضوری بانک ملی ایران مشاهده می کنید
در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از روز یکشنبه مورخ ۲۰ بهمن ماه جاری رمز دوم ثابت (ایستا) تمامی کارت‌های نقدی بانک ملی ایران (ملی کارت) غیرفعال خواهد شد.
ممنون بابت بازدید از سایت iran-rank